Dokumenty

 

Cizí státní příslušníci - odbavení na letech Travel Service:
Vzhledem k prudkému nárůstu počtu cestujících cizí státní příslušnosti (především ze zemí bývalého SSSR) na charterových letech vracejících se ze zemí mimo-Schengenský prostor (např. Egypt, Turecko, Chorvatsko, Bulharsko, …), kteří nesplňují vstupní požadavky ČR pro návrat a nejsou proto cizineckou policií vpuštěni do ČR (jsou následně vyhoštěni a dopravce je pokutován ve správním řízení), jsme nuceni přistoupit k následujícím opatřením:

S platností od 1.12. 2013:  Cestující, u něhož cestovní doklady v době odletu z ČR neumožní jeho návrat zpět do ČR, bude na odbavovací přepážce identifikován a na tuto skutečnost upozorněn a nebude přijat k přepravě, dokud písemně nepotvrdí, že v době návratu do ČR bude splňovat vstupní požadavky do ČR a pokud tomu tak nebude a bude vyhoštěn, uhradí veškeré náklady s tím spojené (včetně pokuty uložené přepravci orgány ČR).

S platností od 1.1. 2014:  Dojde k úpravě Přepravních podmínek TVS a cestující, u něhož cestovní doklady v době odletu z ČR neumožní jeho návrat zpět do ČR, nebude přijat k přepravě  již na cestě z ČR do země mimo-Schengen.

Informace o změnách v kontrole tekutin na Letišti Václava Havla Praha  - platné od 31.1.2014:
(v souladu s nařízením Evropské komise na všech letištích v rámci Evropské unie dochází k dílčí změně v kontrole přepravovaných tekutin, aerosolů a gel).

První oblastí, které se tato změna týká, je zboží tekutého, gelového či aerosolového charakteru prodávaného v letištních obchodech. Toto zboží musí být vždy uloženo společně s účtenkou do příslušného průhledného obalu – tzv. STEBu, tak jak tomu bylo dosud. Změna spočívá v tom, že každý tento obal musí mít označení letiště, na kterém si cestující dané zboží koupil. V případě, že cestující s tímto zbožím přestupuje, pak je musí předložit během bezpečnostní kontroly k detekční zkoušce speciálním skenerem. Touto kontrolou projde i zboží pořízené na letišti v Praze, a to v případě, že od jeho nákupu uběhlo více než tři hodiny.

Druhou oblastí dotčenou změnou bezpečnostních opatření je přeprava dětské stravy a léků v podobě tekutiny, gelu či aerosolu na palubě letadla v kabinovém zavazadle. Tyto věci v objemu nad 100 ml budou kontrolovány bez výjimky pomocí již zmíněných speciálních skenerů. V Terminálu 2, kde je centrální bezpečnostní kontrola, bude označen jako „Medical line“ prostor určený pro kontrolu dětské stravy a léků nad 100 ml. V Terminále 1 budou skenery ve všech odletových čekárnách, dále budou k dispozici na přestupu.

Důležitým faktem je, že ostatní omezení v přepravě tekutin a gelů v kabinových zavazadlech zůstávají zachována. Stejně jako dosud mohou cestující přepravovat v kabinovém zavazadle běžné tekutiny, aerosoly a gely jen v nádobách o objemu maximálně 100 ml, uložené v jednom průhledném plastovém sáčku o objemu max. 1 litr, který lze opakovaně uzavřít. Před bezpečnostní kontrolou vnášených věcí i nadále platí povinnost veškeré tekutiny, aerosoly a gely vyjmout z kabinového zavazadla a předložit je k samostatné kontrole. Pokud přesáhnou limit objemu 100 ml na jeden kus či sáčku maximálně 1 l, nebo je cestující po upozornění nepředloží k samostatné kontrole mimo zavazadlo, jsou podle legislativy zakázanými předměty a jejich přeprava nebude povolena.